ID-Fisc Bedrijfsadviseurs - 09/369 34 63 Oordegemkouter 24 - 9340 Oordegem

logo
Koen Van der Stuyft

08-06-2017

15 opties om geld van de fiscus te krijgen

Een vak waarmee u geld kunt ‘verdienen’. Van een aantal uitgaven kunt u een deel via uw belastingaangifte recupereren. Al hebben niet alle Belgen dezelfde mogelijkheden.

20 mei 2017 08:00 - Petra De Rouck - Bron: De Tijd

Sommige investeringen worden fiscaal aangemoedigd met een belastingvermindering. Op die manier kunt u via uw belastingaangifte een deel van uw centen recupereren. Zoals de naam ‘belastingvermindering’ aangeeft, wordt een bepaald bedrag afgetrokken van de belastingen die u verschuldigd bent. Betaalt u weinig of geen belastingen omdat u bijvoorbeeld een laag inkomen hebt? Pech, dan zult u mogelijk een deel van de belastingvoordelen mislopen.

→ Voor alle Belgen of niet?

Door de zesde staatshervorming zijn de belastingverminderingen niet langer voor alle Belgen gelijk: voor een aantal zaken hebben de gewesten de touwtjes in handen. En dat merkt u in uw belastingaangifte.

→ Welke gewestelijke belastingvoordelen kunt u genieten?

Dat hangt af van uw fiscale woonplaats op 1 januari 2017. Die geldt voor het hele jaar, ook al bent u de dag ervoor of erna verhuisd. Uw fiscale woonplaats is daar waar u werkelijk, effectief en duurzaam verblijft. Er is een wettelijk vermoeden dat u uw fiscale woonplaats hebt in de gemeente waar u bent ingeschreven, maar uiteindelijk is uw feitelijke verblijfplaats doorslaggevend.

→ Wat zijn de vereisten?

Om een belastingvermindering te claimen, moet u de bedragen effectief in 2016 betaald hebben. De factuurdatum speelt daarbij geen rol. Een factuur van de crèche van december 2016, die u pas in 2017 hebt betaald, kunt u niet opnemen in deze aangifte. U moet nog een jaar wachten.

Welke belastingverminderingen bestaan er, wie ze kan genieten en wat leveren ze op?

(België)

Steunt u een erkend goed doel, zoals het Rode Kruis, de Koning Boudewijnstichting, Gaia, Kom op tegen Kanker, het Paleis voor Schone Kunsten, de Koninklijke Muntschouwburg… De fiscus betaalt een stukje van uw vrijgevigheid terug, althans als u vorig jaar minstens 40 euro per gezin hebt gestort aan eenzelfde instelling. Dat kan, maar hoeft niet in één storting gebeurd te zijn.

Een gift geeft recht op een belastingvermindering van 45 procent. Van een minimumgift van 40 euro krijgt u dus 18 euro terug (exclusief gemeentebelastingen).

Voor het geval u al te vrijgevig zou zijn: u kunt slechts een bedrag van maximaal 10 procent van uw netto belastbaar inkomen aan giften fiscaal benutten, met een absolute bovengrens van 376.350 euro per belastingaangifte.

U geeft het totaalbedrag van al uw giften - eventueel aan meerdere instellingen - aan bij de code 1394.

(België)

Een deel van de opvangkosten voor peuters, kleuters en kinderen in de lagere school kunt u via uw belastingaangifte recupereren. Voorbeelden zijn de facturen van de crèche, onthaalouder, voor- en naschoolse opvang, een zomerkamp met de jeugdbeweging en speelpleinwerking georganiseerd door de gemeente.

U kunt die kosten inbrengen tot de twaalfde verjaardag van uw kind (18 jaar voor kinderen met een zware handicap). Daarbij wordt gekeken naar de exacte leeftijd van uw kind op het ogenblik van de opvang. Als uw dochter op 5 juli 2016 twaalf jaar is geworden, mag u alleen de uitgaven voor de opvang tussen 1 januari en 4 juli aangeven.

U mag niet zomaar het totaalbedrag van uw facturen opnemen bij code 1384. U moet het bedrag beperken tot 11,20 euro per opvangdag. U telt dus voor de dagen waarop u meer dan het plafond betaalde 11,20 euro.

Voor de opvangdagen dat u minder betaalde, moet u wel het werkelijk betaalde bedrag in rekening nemen.

Die beperkte uitgaven geven recht op een belastingvermindering van 45 procent. Voor een opvangdag waarvoor u 11,20 euro of meer hebt betaald, krijgt u via uw belastingaangifte 5,04 euro terugbetaald (exclusief gemeentebelastingen).

Ouders die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen, geven samen het totale bedrag aan bij de code 1384. Wie de facturen effectief heeft betaald, is van geen tel. Bij feitelijke samenwoners kan alleen de ouder die het kind fiscaal ten laste heeft, de opvangkosten inbrengen. Dat is de ouder die aan het hoofd staat van het gezin - iets wat u vrij kunt kiezen. De facturen moeten betaald zijn via de bankrekening van die ouder of via een gemeenschappelijke rekening.

Bij kinderen met fiscaal co-ouderschap kan elke ouder de uitgaven aangeven die hij of zij effectief heeft betaald.

(Vlaams en Waals Gewest)

Het onderhoud of de restauratie van een beschermd monument of landschap wordt fiscaal gestimuleerd.

Voorwaarden zijn onder meer dat het monument of landschap publiekelijk toegankelijk en niet verhuurd is.

Bij de codes 3385/4385 geeft u het volledige bedrag aan dat niet door subsidies gedekt is. Voor de helft van het aangegeven bedrag - met een maximum van 38.390 euro (de fiscus doet die beperking) - krijgt u een belastingvermindering van 30 procent, wat uw maximale voordeel op 11.517 euro (exclusief gemeentebelasting) brengt.

(België)

Als aan een aantal voorwaarden is voldaan, mag u de bezoldiging van huispersoneel opnemen in uw belastingaangifte. Zo moet u als werkgever ingeschreven zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en moeten de bezoldigingen meer dan 3.760 euro per jaar bedragen. U neemt het volledige bedrag van de betaalde bezoldiging (inclusief socialezekerheidsbijdragen) op bij code 1389.

Voor de helft van de betaalde bezoldiging - met een maximum van 7.530 euro - krijgt u een belastingvermindering van 30 procent. Dat brengt het maximale belastingvoordeel op 2.259 euro (exclusief gemeentebelastingen).

(België)

Dé klassieker van de belastingverminderingen: stortingen op een pensioenspaarrekening of -verzekering om fiscaal voordelig een pensioenkapitaal op te bouwen. Stortingen gedaan tot en met 31 december van het jaar waarin u 64 jaar bent, geven recht op een belastingvermindering van 30 procent.

Het bedrag van de storting dat u fiscaal kunt inbrengen, is geplafonneerd op 940 euro en moet u aangeven bij de code 1361/2361. Dat brengt uw maximale voordeel op 282 euro (exclusief gemeentebelastingen).

(België)

De aankoop van nieuwe aandelen in de vennootschap van uw werkgever of een moederonderneming geeft recht op een voordeel: een belastingvermindering van 30 procent voor een aankoop van maximaal 750 euro aandelen. U recupereert daarmee tot 225 euro (exclusief gemeentebelastingen). De betalingen die u in 2016 deed voor het verwerven van de aandelen, neemt u op bij de code 1362/2362.

Opgelet! Een voorwaarde is dat u de aandelen minstens 5 jaar bijhoudt. Bij een vroegtijdige verkoop wordt het belastingvoordeel deels teruggenomen. Daartoe moet u de code 1366/2366 invullen. Het aan te geven bedrag berekent u volgens de volgende formule: 1/60ste van de verkregen vermindering x het aantal volle maanden dat nog overblijft tot het einde van de 60 maanden.

(Vlaams, Brussels en Waals Gewest)

PWA staat voor Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. Met PWA-cheques kunt u kleine herstellings- en onderhoudswerken, de opvang van zieke kinderen of klein tuinonderhoud betalen.

Bij code 3365/4365 geeft u het totaalbedrag van de PWA-cheques aan die u in 2016 hebt betaald. De betalingen leveren een belastingvermindering op van 30 procent in het Vlaams en Waals Gewest en van 15 procent in het Brussels.

(Vlaams, Brussels en Waals Gewest)

Met dienstencheques kunt u huishoudelijke hulp betalen: schoonmaken, wassen en strijken, verstelwerk of het bereiden van maaltijden. Voor hulp buiten uw woning gaat het om boodschappen doen, strijken door een strijkcentrale en hulp bij het vervoer van personen met een beperkte mobiliteit.

Bent u gehuwd of woont u wettelijk samen? Dan hebt u allebei recht op deze belastingvermindering, maar elke partner moet wel cheques op zijn of haar eigen naam kopen.

In alle gewesten kosten de dienstencheques 9 euro, maar het belastingvoordeel verschilt grondig.

Vlaanderen: In het Vlaams Gewest geeft de aankoop van dienstencheques recht op een fiscaal voordeel van 30 procent voor een maximumaankoop van 1.410 euro aan dienstencheques. Voor de eerste 156 aangekochte dienstencheques is er dus een voordeel 2,70 euro per cheque. U geeft het totaalbedrag van de aangekochte cheques aan bij de code 3364/4364.

Brussel: In het Brussels Gewest is het belastingvoordeel maar half zo groot als in Vlaanderen, meer bepaald 15 procent voor een maximumaankoop van 1.410 euro. Bijgevolg krijgt u voor cheques gekocht in 2016 een belastingvermindering van 1,35 euro voor de eerste 156 aangekochte dienstenche-

ques per persoon. U geeft het bedrag van de aangekochte cheques aan bij de code 3364/4364.

Wallonië: In het Waals Gewest is er een belastingvoordeel van 0,9 euro voor de eerste 150 dienstencheques. Bij de code 3366/4366 geeft u niet het aankoopbedrag aan, maar wel het aantal gekochte cheques.

(Vlaams Gewest)

De ‘lening bij een renovatieovereenkomst’ of ‘mama-en-papalening’ is er voor particulieren die geld aan familie en vrienden lenen om een krot in het Vlaams Gewest te renoveren. Het bedrag, de intrestvoet en de toepassingsmodaliteiten van de lening mag u vrij kiezen. De looptijd is geplafonneerd op 30 jaar.

Bij code 3332/4332 geeft u het ontleende bedrag aan op 1 januari 2016 en bij code 3333/4333 dat aan het einde van het jaar. U krijgt een belastingvermindering van 2,5 procent van het uitstaande kapitaal. Het belastingvoordeel blijft beperkt tot een krediet van maximaal 25.000 euro, wat het maximale voordeel op 625

euro brengt (exclusief gemeentebelastingen).

U krijgt het belastingvoordeel voor de eerste keer in het jaar dat een van de kredietnemers zijn hoofdverblijfplaats vestigt in de gerenoveerde woning. Het voordeel is er elk jaar, zolang er uitstaand kapitaal is.

(België)

De taxshelter voor beginnende ondernemingen moet investeringen stimuleren in bedrijven die minder dan vier jaar oud zijn. Hij is er voor investeringen tot 100.000 euro per jaar in nieuwe aandelen van een of meer starters. Voorwaarden zijn dat u hoogstens 30 procent van het maatschappelijk kapitaal verwerft en zelf geen bedrijfsleider bent van de vennootschap.

Hoe groot het belastingvoordeel is, hangt af van de omvang van de onderneming op het moment dat u investeert. Een investering in een kleine onderneming geeft recht op een eenmalige belastingvermindering van 30 procent, voor een micro-onderneming is dat tot 45 procent.

Ter info: een micro-onderneming heeft een balanstotaal van maximaal 350.000 euro, een jaaromzet van maximaal 700.000 euro en maximaal 10 werknemers. Voor een kleine onderneming ligt het plafond op een balanstotaal van 4,5 miljoen euro, een jaaromzet van 9 miljoen euro en 50 werknemers.

In uw aangifte geeft u bij code 1318/2318 het bedrag aan dat u investeerde in een kleine vennootschap en bij code 1320/2320 die in een micro-onderneming.

Opgelet! U moet de gekochte aandelen minstens vier jaar bijhouden, anders wordt een deel van de belastingvermindering teruggenomen.

De belastingvermindering kan niet gecombineerd worden met die voor de verwerving van werkgeversaandelen of uitgaven voor een ontwikkelingsfonds.

(Vlaams en Waals Gewest)

Alleen inwoners van het Vlaams en Waals Gewest krijgen nog een belastingvermindering voor dakisolatie.

Voorwaarden zijn onder meer dat de woning minstens vijf jaar oud is, dat de isolatie voldoet aan de minimumnormen en dat ze wordt geplaatst door een aannemer. Als de zolder onbewoonbaar is, mag u ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping isoleren. Het belastingvoordeel is er voor zowel verhuurders als huurders.

Bij de code 3317 mag u niet het totale factuurbedrag vermelden: u moet het beperken tot 30 procent, met een absoluut maximum van 3.070 euro.

(België)

Nieuwe energiezuinige woningen krijgen geen belastingvoordeel meer. Alleen woningen die voor 28 februari 2012 gecertificeerd zijn door de vzw Passiefhuis-Platform of een gelijkaardige instelling krijgen nog een belastingvermindering voor een totale periode van tien jaar.

Het bedrag van de belastingvermindering hangt af van de energiezuinigheid van de woning:

450 euro voor een lage-energiewoning, aan te geven bij de code 1347;

900 euro voor een passiefwoning, aan te geven bij de code 1367;

1.810 euro voor een nulenergiewoning, aan te geven bij de code 1348.

(Vlaams en Waals Gewest)

Heeft u een woning gerenoveerd die u verhuurt via een sociaal verhuurkantoor (SVK)? Alleen in het Vlaams en Waals Gewest krijgt u nog een belastingvoordeel, dus niet meer in het Brussels Gewest.

De belangrijkste voorwaarden zijn dat de woning al minstens 15 jaar in gebruik is, voor minimaal 9 jaar verhuurd wordt en dat u voor minstens 11.520 euro werken heeft laten uitvoeren door een aannemer.

De belastingvermindering van 45 procent wordt gespreid over negen jaar. Elk jaar kunt u bij code 3395 telkens 5 procent van de uitgaven opnemen, met een jaarlijks maximum van 1.150 euro per woning. Dat grensbedrag bereikt u met een investering van 23.000 euro.

(België)

Wie voor minstens 380 euro aandelen heeft gekocht van erkende ontwikkelingsfondsen zoals Alterfin, Incofin en Oikocredit kan een deel van zijn investering recupereren via zijn belastingaangifte. Ontwikkelingsfondsen verlenen microkredieten en andere financiële diensten aan personen die een zeer kleine onderneming oprichten of al exploiteren in ontwikkelingslanden en die geen toegang hebben tot de gangbare financiële circuits. Bij de code 1323/2323 geeft u 5 procent van uw investeringsbedrag aan, met een maximum van 320 euro. Die belastingvermindering krijgt u alleen in het jaar waarin u de aandelen koopt.

(België)

Eerst het slechte nieuws: voor een elektrische fiets of een elektrische auto kunt u geen belastingvoordeel genieten. Alleen de aankoop van een elektrische motorfiets, of een elektrische drie- of vierwieler wordt beloond met een belastingvermindering. Het voertuig mag alleen worden aangedreven door een elektrische motor en moet geschikt zijn voor het vervoer van minstens twee personen.

De belastingvermindering bedraagt 15 procent van de aankoopwaarde. U moet dat in uw aangifte beperken tot een maximum van 4.940 euro voor een motorfiets of driewieler (code 1325) en tot 3.010 euro (code 1326) voor vierwielers.