ID-Fisc Bedrijfsadviseurs - 09/369 34 63 Oordegemkouter 24 - 9340 Oordegem

logo
Barbara

04-11-2020

Beknopte versie van de steunmaatregelen voor zelfstandigen

​Er zijn 3 soorten van het overbruggingsrecht: het crisis-overbruggingsrecht, heropstart overbruggingsrecht en het klassieke overbruggingsrecht.

Het crisis-overbruggingsrecht: voor zelfstandigen die vrijwillig en gedwongen de activiteiten stopgezet hebben

  • Vrijwillige sluiting: dit kon je aanvragen voor maart tot en met augustus. Vanaf september kunnen deze zelfstandigen terugvallen op het klassieke overbruggingsrecht.
  • Verplichte sluiting: verlenging tot en met december. Dit telt niet alleen voor zelfstandigen die verplicht werden door de overheid om te sluiten maar ook wanneer deze beslissing genomen werd door provincies, gemeenten, steden, enzovoort.

Dit is ook voor de zelfstandigen die afhankelijk zijn van een sector die verplicht werd om te sluiten. Opgelet: de activiteit moet hoofdzakelijk (60%) afhangen van die sector.

Voor oktober en november kunnen zelfstandigen die verplicht zijn om te sluiten én zelfstandigen die de activiteiten volledig onderbreken en die afhankelijk zijn van een gesloten sector, een dubbele uitkering hiervan krijgen.

Opgelet: gedeeltelijk de activiteiten onderbreken is niet voldoende!

Heropstart overbruggingsrecht: voor zelfstandigen die verplicht waren om te sluiten tot ten minste 3 mei en voor zelfstandigen waarbij de sluitingsmaatregelen een grote impact gehad hebben. Een effectieve heropstart is niet vereist, het is voldoende dat deze mochten heropstarten na een periode van gedwongen sluiting én een omzetdaling van minstens 10% hebben. Hiervoor moet enkel gekeken worden naar de hoofdactiviteit.

Het (Nieuw) Vlaams beschermingsmechanisme komt in de plaats van de hinderpremie en compensatiepremie. Hiervoor moet je in 2020 een omzetdaling van minstens 60% hebben in vergelijking met 2019.
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme

  • Vlaams beschermingsmechanisme: periode 01/08/2020 – 30/09/2020
  • Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme: keuze tussen periode 01/10/2020 – 15/11/2020 OF 19/10/2020 – 18/11/2020. Momenteel is het nog niet mogelijk om dit aan te vragen, dit zou vanaf 16/11/2020 mogelijk moeten zijn via VLAIO.

De sociale bijdragen kunnen uitgesteld of vrijgesteld worden, tot en met 1/10/2020 waren er geen verhogingen van onbetaalde bijdragen. Bij uitstel van betaling, zal de VAPZ-premie van 2020 toch fiscaal aftrekbaar zijn.

Bij vrijstelling, zal de VAPZ-premie van 2020 niet fiscaal aftrekbaar zijn.

De sociale verzekeringsfondsen kunnen ieder van jullie verder helpen, meer informatie in verband met de steunmaatregelen kan je onder andere op volgende websites terugvinden:

Acerta: www.acerta.be/coronavirus (FAQ Zelfstandigen)

Liantis: https://www.liantis.be/nl/ontdek-welke-corona-steunmaatregelen-er-zijn-voor-jou

Xerius: https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona