ID-Fisc Bedrijfsadviseurs - 09/369 34 63 Oordegemkouter 24 - 9340 Oordegem

logo
Koen Van der Stuyft

23-02-2018

Binnenlandse dienstreizen: Aanpassing van de vergoeding vanaf 1 september 2017

De wetgever heeft voor de ambtenaren van de federale overheid de reglementering aangepast mbt de forfaitaire vergoeding van kosten bij een binnenlandse of buitenlandse dienstreis.

Deze vergoedingen zijn vastgesteld aan de hand van zogenaamde ‘ernstige normen’ en zijn naar analogie van toepassing gemaakt voor de werknemers en bedrijfsleiders.

De forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen zijn al sinds 2014 ongewijzigd. De bedrijfsleider of werknemer mag zich beroepen op de dagvergoedingen die van toepassing zijn op ambtenaren van categorie 1.

Sinds 1 september 2017 zijn er wat wijzigingen op gebied van de binnenlandse dienstreizen, zowel wat betreft de voorwaarden als de bedragen.

De voorwaarden tot toekenning van een binnenlandse dagvergoeding zijn:

  • de dagreis moet meer dan 6 uren bedragen, waarin de middag vervat zit
  • de dienstverplaatsing bevindt zich op meer dan 25 km van de administratieve vestiging (centrum – centrum gerekend)
  • geen andere maaltijdvergoeding

Uiteraard is het belangrijk een dossier ter staving op te bouwen, met o a de datum, de reden (klant) en de duur van de verplaatsing.

Per binnenlandse dagreis wordt een bedrag van 16,73 EUR toegekend.

Indien dit meerdere malen per maand is, kan een maximum forfaitaire maandvergoeding worden uitbetaald van 267,68 EUR (dus voor maximaal 16 keer).

Mocht een overnachting vereist zijn, en de dienstverplaatsing reikt verder dan 75 km, bedraagt de forfaitaire vergoeding 125,51 EUR.

Let wel: indien men 40 kalenderdagen per jaar werkt op hetzelfde adres, kan er hiervoor geen dagreisvergoeding worden uitbetaald.