ID-Fisc Bedrijfsadviseurs - 09/369 34 63 Oordegemkouter 24 - 9340 Oordegem

logo
Koen Van der Stuyft

18-08-2017

De liquidatiebonus: wat verandert er en hoe kan u hierop anticiperen?

In het kader van de begrotingscontrole van maart 2013, besliste de federale regering om de roerende voorheffing op liquidatieboni te verhogen van 10% naar 25%. Deze verhoging gaat echter niet onmiddellijk in. UNIZO zet hieronder alles op een rijtje zodat u de juiste beslissing(en) kan nemen.

Onderstaande info is aangepast aan de mededeling van Minister voor Financi├źn Koen Geens die op 14 november 2013 een verlenging van de overgangsregeling heeft aangekondigd.

De liquidatiebonus is fiscaal gezien het positieve verschil tussen wat in geld, in effecten of onder gelijk welke andere vorm, aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd en het gerevaloriseerde gestorte kapitaal.

Met andere woorden: er is sprake van een liquidatiebonus als, bij de ontbinding van een vennootschap, er meer wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders dan wat ze tijdens het bestaan van de vennootschap als kapitaal hebben gestort.

Het bedrag van het gestorte kapitaal wordt gerevaloriseerd. Dat wil zeggen dat het bedrag dat in jaar X werd gestort als kapitaal, wordt aangepast aan de inflatie tussen jaar X en het jaar van de uitkering van de liquidatiebonus.