ID-Fisc Bedrijfsadviseurs - 09/369 34 63 Oordegemkouter 24 - 9340 Oordegem

logo
Koen Van der Stuyft

22-05-2018

Opdrachtbrief accountant

Koen Van der Stuyft

Door de wet van 3 september 2017 heeft de wetgever verschillende wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving van ons beroep. Een van deze belangrijke wijzigingen is dat de opdrachtbrief voortaan een verplicht karakter krijgt.

In dit verband heeft de wetgever de accountants en/of belastingconsulenten willen gelijkstellen met de erkende boekhouders/boekhouder-fiscalisten voor wie de opdrachtbrief al verplicht was.

Het IAB beveelt ons reeds verschillende jaren aan om de opdrachtbrief te gebruiken om onze cliëntenrelaties te verduidelijken. Sinds 21 september 2017 wordt de opdrachtbrief ons dus niet enkel meer aangeraden door het IAB, maar wordt het u opgelegd door de wet voor elke nieuwe opdracht.

Momenteel betekent dit, dat als wij, voor 21 september 2017, de boekhouding of de fiscale aangiftes van een cliënt voerden zonder opdrachtbrief , wij niet verplicht zijn een opdrachtbrief op te stellen voor deze opdracht die ons toen reeds toevertrouwd was.

Daarentegen dienen wij, voor alle nieuwe cliënten of elke nieuwe opdracht sinds 21 september 2017 een opdrachtbrief op te stellen met de cliënt voor het begin van de prestatie.

In de toekomst is het echter mogelijk dat de koning via koninklijk besluit ons, met een overgangsperiode, eveneens oplegt een opdrachtbrief te gebruiken voor de opdrachten voorafgaand aan 21 september 2017.

Betreffende de inhoud van de opdrachtbrief beperkt de wet zich ertoe om te bepalen dat “Deze opdrachtbrief omschrijft op een evenwichtige wijze de wederzijdse rechten en plichten van de cliënt en de beroepsbeoefenaar” en laat het aan de koning over om de wijze van uitvoering te bepalen.

In navolging van dit koninklijk besluit mag U binnenkort van ons een opdrachtbrief ontvangen, die wij graag zo snel mogelijk ondertekend terugkrijgen.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste fiscale nieuws, via de ID-Fisc nieuwsbrief!