ID-Fisc Bedrijfsadviseurs - 09/369 34 63 Oordegemkouter 24 - 9340 Oordegem

logo
Koen Van der Stuyft

08-09-2017

Te weinig zelfstandigen beschermen gezinswoning tegen schuldeisers

Jaarlijks beschermen amper 900 zelfstandigen zich tegen het risico dat schuldeisers beslag kunnen leggen op hun gezinswoning. 10 jaar na het invoeren ervan, blijkt dat deze optie zijn doelgroep volledig te missen.

Een zelfstandige of vrije beroeper die zich in de schulden werkt, kan sinds 2007 zijn gezinswoning beschermen tegen schuldeisers, inclusief de fiscus en de RSZ. In 2013 werd deze optie zelfs nog uitgebreid waardoor sindsdien ook bijberoepers en gepensioneerden die bijklussen zich ermee kunnen indekken.

Deze bescherming krijgt de zelfstandige niet automatisch. Hij moet ervoor naar de notaris en een verklaring ‘niet-vatbaarheid voor beslag’ laten opstellen. Dat kost 1.250 à 1.550 euro (inclusief btw), afhankelijk van de complexiteit van het dossier. Het ereloon van de notaris ligt wettelijk vast op 500 euro daarbovenop komen 500 euro administratieve kosten, 50 euro recht op geschriften, 50 euro registratierechten en btw.

Ook al vinden alle specialisten het de investering waard, toch lopen zelfstandigen daar alles behalve storm voor, blijkt uit cijfers die de redactie opvroeg bij de notarisfederatie. Woordvoerder Bart Azare: ‘In 2015 en 2016 werden telkens zo’n 900 verklaringen afgelegd’. Cijfers van de jaren voordien heeft de notarisfederatie niet. Ter vergelijking: ons land telt meer dan 1 miljoen zelfstandigen.

Losweken

‘Mensen zeggen vaak dat ze er nog nooit van hebben gehoord. En als we de informatie doorspelen, krijgen we geen reactie, verklaart een Brusselse notaris de magere interesse. Een andere verklaring is dat zelfstandigen die hun privéwoning beschermen tegen beslag bij de bank moeilijker een lening kunnen losweken. Banken vragen immers een onderpand vooraleer een krediet te verstrekken en vaak is de gezinswoning het enige actief dat de zelfstandige daarvoor beschikbaar heeft. Er zit dan niets anders op dan opnieuw naar de notaris te stappen om de bescherming van de gezinswoning weer te laten intrekken. Dat kost opnieuw 1.250 tot 1.550 euro.

Doe het op tijd

De bescherming geldt alleen voor beroepsschulden en voor de gezinswoning. Ging de zelfstandige voor de aankoop van zijn privéwoning een hypothecaire lening aan, dan kan de kredietverstrekker bij wanbetaling nog altijd beslag leggen op de woning. Gebruikt de zelfstandige minder dan 30 procent daarvan voor de uitoefening van zijn beroep, dan dekt de verklaring het hele onroerend goed. Gebruikt hij een groter gedeelte voor zijn zelfstandige activiteit, dan zal alleen het woongedeelte beschermd kunnen worden tegen beslag. Het is belangrijk die verklaring af te leggen vóór er financiële problemen opduiken. Want de bescherming geldt alleen voor beroepsschulden aangegaan na de registratie. Hoe vaak de zelfstandigen die ze toch hebben afgelegd deze verklaring effectief hebben moeten inroepen, daar hebben de notarissen geen zicht op.

Bij een verkoop van uw huis is de opbrengst een jaar beschermd, op voorwaarde dat u met het geld een nieuwe woning koopt die als hoofdverblijfplaats dient. De notaris die de akte van overdracht heeft verleden, zal die som gedurende die periode in bewaring houden. Ook al is uw nieuwe woning duurder of groter dan de vorige, dan nog is ze volledig beschermd door de verklaring.

Bron: Netto - Copyright De Tijd