ID-Fisc Bedrijfsadviseurs - 09/369 34 63 Oordegemkouter 24 - 9340 Oordegem

logo
Koen Van der Stuyft

12-02-2018

Uitbreiding tweede pensioenpijler

De Kamer heeft op 8 februari 2018 een wetsontwerp goedgekeurd dat de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon toegang geeft tot een tweede pensioenpijler.

Zelfstandigen die een vennootschap hebben, krijgen naast het vrij aanvullend pensioen (VAPZ) al langer toegang tot de tweede pensioenpijler (individuele pensioentoezegging). Zelfstandigen die een eenmanszaak hebben, genieten daarentegen alleen van het VAPZ.

Daarmee wordt de tweede pijler uitgebreid naar de zelfstandigen die actief zijn als natuurlijk persoon – zowat 432.500 personen – en naar de meewerkende echtgenoten, de zelfstandige helpers en de zelfstandigen in bijberoep die evenveel bijdragen als diegenen in hoofdberoep.

80 %-regel van toepassing

Deze zelfstandigen, de helpers en de zelfstandigen in bijberoep kunnen vanaf dit jaar kiezen om meer te sparen voor hun pensioen in een systeem waarin de prestaties worden belast tegen het afzonderlijke tarief van 10 %. Voor zover de fiscale limiet van 80 % nageleefd wordt, zal de zelfstandige kunnen genieten van een belastingvermindering van 30 % op de betaalde premies.

Zelfstandigen die zich willen aansluiten bij dit systeem, kunnen een overeenkomst afsluiten bij hun verzekeraar die of pensioenfonds dat voldoet aan de voorwaarden voorzien in de wet. De wet treedt in werking na drie maanden vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Wie zich dit jaar nog niet zal aansluiten, kan in de loop van de volgende jaren ook genieten van de terugwerkende kracht voorzien in de nieuwe wet. Concreet betekent dit dat de zelfstandige die beslist te beginnen met bijdragen te betalen voor de tweede pijler, dat zal kunnen doen rekening houdend met de ontvangen inkomsten tot 10 jaar voorafgaand aan de datum waarop hij zijn tweede pensioenpijler begint op te bouwen, voor zover de inkomsten ontvangen werden na 2018.