ID-Fisc Bedrijfsadviseurs - 09/369 34 63 Oordegemkouter 24 - 9340 Oordegem

logo
Koen Van der Stuyft

07-04-2016

Voorafbetalingen 2016

Ondernemingen die geen of onvoldoende voorafbetalingen doen, moeten een belastingvermeerdering betalen. Het vermeerderingspercentage waarmee de vermeerdering wordt berekend, wordt ieder jaar vastgesteld. Voor de voorafbetalingen van dit jaar (aanslagjaar 2017) geldt een vermeerderingspercentage van 1,125 %.​

Wie moet voorafbetalen?

Alle belastingplichtigen die winsten of baten behalen, moeten voorafbetalingen doen. Dat zijn o.a. ondernemers en vrije beroepers (in de personenbelasting) en alle vormen van vennootschappen (in de vennootschapsbelasting).

Startende ondernemingen (natuurlijke personen en kleine vennootschappen) zijn de eerste drie jaar vrijgesteld van het doen van voorafbetalingen.

Wanneer voorafbetalen in 2016?

De voorafbetalingen moeten ten laatste gebeuren op vier vooraf bepaalde data:

 • voorafbetaling 1: uiterlijk op 11 april 2016;
 • voorafbetaling 2: uiterlijk op 11 juli 2016;
 • voorafbetaling 3: uiterlijk op 10 oktober 2016;
 • voorafbetaling 4 : uiterlijk op 20 december 2016.

De voorgaande data gelden voor ondernemingen die hun boekjaar afsluiten op 31 december. Voor ondernemingen met een ander boekjaar (bv. van 1 april tot 31 maart) gelden andere data.

Vermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetaling

Het bedrag dat als grondslag van de vermeerdering dient, is gelijk aan 106% (103% voor vennootschappen) van de totale belasting verschuldigd op de inkomsten die voor vermeerdering vatbaar zijn, in voorkomend geval verminderd met de voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen (forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, belastingkredieten, roerende voorheffing, enz.) met betrekking tot diezelfde inkomsten.

Om het bedrag van de in principe verschuldigde globale vermeerdering te verkrijgen, moet de grondslag van de vermeerdering worden vermenigvuldigd met 1.125%. Bij natuurlijke personen (eenmanszaken) wordt de vermeerdering slechts voor 90% in aanmerking genomen (dit geldt niet voor vennootschappen).

Er is geen vermeerdering verschuldigd indien het bedrag ervan lager is dan 1% van de belasting waarop zij is berekend, of lager is dan 40,00 €.

Wegwerken van de vermeerdering door voldoende voorafbetalingen te doen

Door voorafbetalingen te doen, wordt de potentiële vermeerdering geneutraliseerd. Iedere voorafbetaling doet het bedrag van de vermeerdering afnemen. Dit wordt berekend door een percentage te nemen van de voorafbetaling (VA). Ook deze percentages worden elk jaar aangepast:

 • VA 1 (11 april) aan 1,50 %;
 • VA 2 (11 juli) aan 1,25 %;
 • VA 3 (10 oktober) aan 1,00 %;
 • VA 4 (20 december) aan 0,75 %;
 • gemiddeld levert dat 1,125 % op [(1,50 + 1,25 + 1,00 + 0,75)/4].

Een voorafbetaling in het eerste kwartaal levert meer op dan één in het tweede, derde of vierde. Een voorafbetaling van 35.000 euro op 11 april vermindert de mogelijke vermeerdering immers met 525 euro (1,50 % van 35.000 euro), terwijl een zelfde voorafbetaling op 10 oktober de vermeerdering met slechts 350 euro vermindert (1,00 % van 35.000 euro).

Hoe werkt het in de praktijk: een voorbeeld voor 2016 (aanslagjaar 2017)

Voorbeeld van een eenmanszaak/natuurlijke persoon

Vermoed bedrag van de door een zelfstandige op zijn inkomsten van het jaar 2016 verschuldigde totale belasting: 25.000,00 euro.

Hij deed de volgende voorafbetalingen:

 • VA 11/04 : 100 €
 • VA 11/07 : 50 €
 • VA 10/10 : 50 €
 • VA 20/12 : 50 €

Grondslag van de vermeerdering : 25.000 € x 106% = 26.500 €
Globale vermeerdering : 26.500 € x 1,125% = 298,13 €

Voordeel wegens gedane VA :

 • VA 1 : 100 € x 1,5% = 1,5 €
 • VA 2 : 50 € x 1,25% = 0,63 €
 • VA 3 : 50 € x 1 % = 0,50 €
 • VA 4 : 50 € x 0,75 % = 0,38 €
 • Samen : 3,01 €

Positief verschil : 298,13 € - 3,01 € = 295,12 €

Vermindering met 10% (enkel bij eenmanszaak/natuurlijke persoon) : 295,12 € x 10 % = 29,51 €
Werkelijke vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen : 295,12 € - 29,51 € = 265,61 €