ID-Fisc Bedrijfsadviseurs - 09/369 34 63 Oordegemkouter 24 - 9340 Oordegem

logo

ID-Fisc blog

Barbara
04-06-2020 Uw dienstverlening bij Id-Fisc Bedrijfsadviseurs

Barbara

Meer lezen...
Barbara
15-04-2020 Attest professionele verplaatsing

Barbara

Meer lezen...
Barbara
19-03-2020 Overzicht steunmaatregelen ivm de coronacrisis

Barbara

Meer lezen...
Barbara
02-02-2020 Vanaf 01/01/2020 ook voor Uw BVBA het nieuwe vennootschapsrecht!

Barbara

Meer lezen...
Barbara
25-09-2019 Gedoogbeleid UBO-registratie tot 31 december 2019

Barbara

De eindtermijn voor het invullen van het UBO-register tot 30 september komt in zicht. Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties toepassen.

Meer lezen...
Barbara
23-01-2019 Alles zichtbaar voor de fiscus

Barbara

Met het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner), waarin de uiteindelijke begunstigden van elke juridische constructie zijn opgenomen, komt er onvermijdelijk een fortuinenkadaster tot stand. Voor de groenen volstaat dat echter niet.

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
22-05-2018 Opdrachtbrief accountant

Koen Van der Stuyft

Door de wet van 3 september 2017 heeft de wetgever verschillende wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving van ons beroep. Een van deze belangrijke wijzigingen is dat de opdrachtbrief voortaan een verplicht karakter krijgt.

Meer lezen...
Barbara
26-04-2018 Wegenwerken Oordegem Update

Barbara

Update: Vanaf donderdag 3 mei 2018 begint een nieuwe fase en zal er gewerkt worden langs de zuidelijke kant van de N9. In deze fase zal het kruispunt N9 – Zwaanstraat in beide richtingen worden afgesloten.

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
23-02-2018 Binnenlandse dienstreizen: Aanpassing van de vergoeding vanaf 1 september 2017

Koen Van der Stuyft

De wetgever heeft voor de ambtenaren van de federale overheid de reglementering aangepast mbt de forfaitaire vergoeding van kosten bij een binnenlandse of buitenlandse dienstreis.

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
23-02-2018 Geen voorafbetaling: 6,75 % boete!

Koen Van der Stuyft

De eerste compenserende maatregel om de belastinghervorming te financieren, is de boeteverhoging wegens onvoldoende voorafbetaling. Hoe zit dat juist?

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
23-02-2018 Ook zelfstandigen met eenmanszaak krijgen toegang tot tweede pensioenpijler

Koen Van der Stuyft

De Kamer heeft op 8 februari 2018 een wetsontwerp goedgekeurd dat de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon toegang geeft tot een tweede pensioenpijler.
Zelfstandigen die een vennootschap hebben, krijgen naast het vrij aanvullend pensioen (VAPZ) al langer toegang tot de tweede pensioenpijler (individuele pensioentoezegging). Zelfstandigen die een eenmanszaak hebben, genieten daarentegen alleen van het VAPZ.

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
12-02-2018 Uitbreiding tweede pensioenpijler

Koen Van der Stuyft

Meer lezen...
Barbara
09-02-2018 Wegeniswerken aan de N9 in Oordegem

Barbara

Vanaf maandag wordt de N9 gedeelte tussen kruispunt Oordegemkouter – N9 – Zwaanstraat en Pontweg enkele richting (richting Aalst).

Meer lezen...
Barbara
23-12-2017 Kerstverlof 2017

Barbara

Wegens Kerstverlof is het kantoor gesloten van maandag 25 december 2017 tot en met vrijdag 05 januari 2018. Het team van Id-Fisc bedrijfsadviseurs wenst U allen warme en gezellige Kerst- en Nieuwjaarsdagen.

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
22-12-2017 LEI-code verplicht vanaf 03/01/2018

Koen Van der Stuyft

Belgische ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (BVBA, NV, VOF,…) die transacties op de beurs uitvoeren controleren best voor het einde van het jaar of ze voldoen aan de nieuwe LEI-verplichting. Dit betreft bijvoorbeeld vennootschappen die aandelen, obligaties, staatsbonnen ed. aankopen of verkopen.

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
15-11-2017 Bedrijven verkopen beter hun aandelen voor jaareinde

Koen Van der Stuyft

Ondernemingen moeten vanaf 2018 vennootschapsbelasting betalen als ze meerwaarden op aandelen realiseren. ‘Dramatisch’, zeggen specialisten.

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
08-09-2017 Te weinig zelfstandigen beschermen gezinswoning tegen schuldeisers

Koen Van der Stuyft

Jaarlijks beschermen amper 900 zelfstandigen zich tegen het risico dat schuldeisers beslag kunnen leggen op hun gezinswoning. 10 jaar na het invoeren ervan, blijkt dat deze optie zijn doelgroep volledig te missen.

Meer lezen...
Barbara
18-07-2017 ID-Fisc gaat er even tussenuit…

Barbara

Beste klanten, wegens de zomervakantie is het kantoor gesloten van vrijdag 21 juli tot en met dinsdag 15 augustus.

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
22-06-2017 Een faillissement vermijden, begint bij de start van uw bedrijf

Koen Van der Stuyft

Een goede start kan wel degelijk helpen om tegenvallers op te vangen en het risico op een faillissement te verkleinen.

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
08-06-2017 Hoe beïnvloedt uw gezinssituatie uw belastingaangifte?

Koen Van der Stuyft

Kinderen ten laste of niet? Het betekent al gauw een verschil van ettelijke honderden euro’s. Dat alleen al is een goede reden om vak II van uw belastingaangifte minutieus in te vullen.

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
08-06-2017 Optimaliseer uw beroepskosten en betaal zo minder belastingen

Koen Van der Stuyft

Wie in zijn belastingaangifte voor een forfaitaire kostenaftrek gaat, hoeft helemaal niets te doen. Maar misschien loont het de moeite om even de rekenmachine erbij te nemen. Het kan immers voordeliger zijn om uw werkelijke beroepsinkomsten in te brengen.

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
08-06-2017 15 opties om geld van de fiscus te krijgen

Koen Van der Stuyft

Een vak waarmee u geld kunt ‘verdienen’. Van een aantal uitgaven kunt u een deel via uw belastingaangifte recupereren. Al hebben niet alle Belgen dezelfde mogelijkheden.

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
19-05-2017 17 zaken die u moet weten over de belastingaangifte van 2017

Koen Van der Stuyft

Helaas wordt het bijna een jaarlijkse traditie: u krijgt een belastingaangifte met een recordaantal codes voorgeschoteld. Dit jaar moet u uw weg zien te vinden tussen 885 invulvelden. Wat moet u zeker weten voor u aan de slag gaat?

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
03-04-2017 Uw belastingaangifte telt 75 extra codes

Koen Van der Stuyft

Uw belastingbrief wordt alweer een beetje ‘dikker’. Dit jaar komen er alweer 75 extra codes bij. Zo telt de aangifte straks in totaal 885 codes. Vooral met de woonlening moet u goed uit uw doppen kijken.

“Die record-aangroei is toe te schrijven aan een alweer complexere hypotheekfiscaliteit, de wildgroei aan belastingtarieven op roerende inkomsten, de speculatiebelasting en de nieuwe fiscale stimuli voor horecapersoneel en personen in SWT (het voormalige brugpensioen, red.)”, zegt fiscalist Jef Wellens van Wolters Kluwer op Taxworld.be.

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
03-04-2017 Verplichte voorschotten

Koen Van der Stuyft

Vanaf 1 april 2017 moeten de btw-kwartaalaangevers geen kwartaalvoorschotten meer betalen. Enkel het decembervoorschot, verschuldigd op de handelingen van het vierde kwartaal, blijft verplicht en moet ten laatste op 22 december 2017 worden betaald.

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
14-10-2016 Het nieuwe aanvullend pensioen voor eenmanszaken onder de loep

Koen Van der Stuyft

Zelfstandigen en hun pensioen: het blijft voer voor discussie. Hoewel loontrekkenden via hun sociale bijdragen nog altijd meer pensioenrechten opbouwen, gaat het stap voor stap met het zelfstandigenpensioen de goede richting uit. Dankzij een nieuwe regeling krijgen eenmanszaken vanaf 2017 een nieuwe, fiscaalvriendelijke manier om hun pensioen op te bouwen.

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
07-04-2016 Voorafbetalingen 2016

Koen Van der Stuyft

Ondernemingen die geen of onvoldoende voorafbetalingen doen, moeten een belastingvermeerdering betalen. Het vermeerderingspercentage waarmee de vermeerdering wordt berekend, wordt ieder jaar vastgesteld. Voor de voorafbetalingen van dit jaar (aanslagjaar 2017) geldt een vermeerderingspercentage van 1,125 %.​

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
01-02-2016 Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen

Koen Van der Stuyft

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken wordt vanaf 01.01.2016 verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

Deze wijziging werd door de Ministerraad van 27.11.2015 goedgekeurd en gaat in op 01.01.2016.

De Minister van Financiën voorziet in de volgende overgangsmaatregel: “werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht waarvoor de aanvraag of melding is gedaan uiterlijk op 31.12.2015 kunnen blijven genieten van de toepassing van 6% btw volgens de huidige regels in de mate dat de betrokken facturen worden uitgereikt uiterlijk op 31.12.2017. Hetzelfde geldt voor contracten met vaste datum die zijn opgemaakt uiterlijk 31.12.2015.”

OPGELET: de overgangsmaatregel is van belang voor:

  • de werken die uiterlijk 31.12.2015 nog niet voltooid zijn en die vóór die datum nog niet volledig gefactureerd of betaald zijn
  • de werken die starten na 31.12.2015
Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
01-02-2016 Nieuw in 2016

Koen Van der Stuyft

Een nieuw jaar betekent traditioneel ook een reeks nieuwigheden die in werking treden of er aan komen in de regelgeving voor ondernemers. In 2016 is dat niet anders. Hieronder leest u het volledige overzicht per thema.

Meer lezen...
Koen Van der Stuyft
19-05-2015 De liquidatiebonus: wat verandert er en hoe kan u hierop anticiperen?

Koen Van der Stuyft

In het kader van de begrotingscontrole van maart 2013, besliste de federale regering om de roerende voorheffing op liquidatieboni te verhogen van 10% naar 25%. Deze verhoging gaat echter niet onmiddellijk in. UNIZO zet hieronder alles op een rijtje zodat u de juiste beslissing(en) kan nemen.

Meer lezen...